ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 #ประชาสัมพันธ์สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 มิ.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 มิ.ย. 2565
3 #ประชาสัมพันธ์ หนังสือสรุปข้อสั่งการนโยบายการปฏิบัติงานจากนายกรัฐมนตรี( พลเอก ประยุทธ์จันทร์ โอชา) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
31 พ.ค. 2565
4 การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 เม.ย. 2565
5 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายยางทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 26-011 สายตีนนาตก -ต้นเดือ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 เม.ย. 2565
6 โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
19 เม.ย. 2565
7 ผลการประเมินตัวชี้วัดของของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน2563-สิงหาคม2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 เม.ย. 2565
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่องโครงการประจำปี งบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 เม.ย. 2565
9 ประกาศการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 เม.ย. 2565
10 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45