ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 ส.ค. 2564
2 เทศบัญญัติตำบลบ้านนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 เม.ย. 2564
3 รายงานรายงานผลการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่อยงานให้ดีขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 เม.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 ก.พ. 2564
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนาและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งแ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 ก.พ. 2564
6 #นับถอยหลังเลือกตั้ง อีก 39 ถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่อยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 ก.พ. 2564
7 #นับถอยหลังเลือกตั้ง อีก 39 ถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่อยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
17 ก.พ. 2564
8 ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
14
17 ก.พ. 2564
9 #ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เรื่อง การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสาภาเทศบาลตำบลบ้านนาและนาย ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 ก.พ. 2564
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา
25
04 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38