ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 บันทึกรายงานประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างาน ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
04 ม.ค. 2559
262 สาระน่ารู้เกี่ยวกับไฟป่าและหมอกควัน และการป้องกันอัคคีภัยเทศบาลตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
107
04 ม.ค. 2559
263 แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
30 ธ.ค. 2558
264 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
18 ธ.ค. 2558
265 บันทึกรายงานประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างาน ครั้งที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
30 พ.ย. 2558
266 บันทึกรายงานประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างาน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 พ.ย. 2558
267 แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
09 ต.ค. 2558
268 คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์และรับเรื่องราวร้องเรียนแจ้งข่าวการทุจริตและประพฤติมิชอบ
110
01 ต.ค. 2558
269 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน เทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ 2559 ( ต.ค. 58 – 30 ก.ย.59) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 ก.ย. 2558
270 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
23 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40