ข่าว : "บ้านนา"งามตาน้ำตก มรดกถนนประวัติศาสตร์ ประสาทถ้ำวิจิตร พิชิตเขาหลัก คนรักษ์วัฒนธรรม ล้ำค่าสวนกวางเปิด เป็นเลิศไม้ผล ชุมชนเข้มแข็ง

รายละเอียด  : "บ้านนา"งามตาน้ำตก มรดกถนนประวัติศาสตร์ ประสาทถ้ำวิจิตร พิชิตเขาหลัก คนรักษ์วัฒนธรรม ล้ำค่าสวนกวางเปิด เป็นเลิศไม้ผล ชุมชนเข้มแข็งผู้แจ้งข่าว : รัตติกาล ชุมชู ประกาศเมื่อ :