ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดเล็ก ชุมชนบ้านตีนนา หมู่ที่ ๖ (บริเวณกลุ่มบ้านตีนนาออก-บ้านตีนนาตก) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กสำเร็จรูปแบบทรง ๑๒ เหลี่ยม พร้อมอุปกรณ์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   [05 ต.ค. 2564]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**