ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดกลาง (๕๑-๑๒๐ ครัวเรือน) ชุมชนบ้านตีนนา บริเวณกลุ่มบ้านในวังตก หมู่ที่ 6 บ้านตีนนา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-7658 พัทลุง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ก.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 ก.ย. 2564
4 ประกาศราคากลาง ดำเนินการซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-7658 พัทลุง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ก.ย. 2564
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (จ่ายขาดเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 ก.ย. 2564
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดกลาง (๕๑-๑๒๐ ครัวเรือน) ชุมชนบ้านตีนนา บริเวณกลุ่มบ้านในวังตก หมู่ที่ 6 บ้านตีนนา โดยวิธีคัดเลือก: ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ก.ย. 2564
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 ก.ย. 2564
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขงเศรษฐกิจฐานราก) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ก.ย. 2564
9 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (จ่ายขาดเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ก.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำ Mobile Application บริการเก็บค่าขยะ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59