ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง : การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนในการประชุมสภาเทศบาลตำบลครั้งแรกฯ
  รายละเอียด :

 การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนในการประชุมสภาเทศบาลตำบลครั้งแรกฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 84 คน