กิจกรรม : กล้วยฉาบม้วน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองเหรียง2


1รายละเอียด :
    

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเหรียง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหรียง ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

          ประวัติความเป็นมาการจัดตั้งกลุ่ม

          กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเหรียง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา  เริ่มจัดตั้งเมื่อปี พ..2534 โดยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลและพัฒนากรประจำตำบล  มีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน 13 คน ดำเนินกิจกรรมด้านการออมทรัพย์เป็นหลัก ต่อมา พ..2538 ได้มีการปรับปรุงฟื้นฟูประสิทธิภาพการดำเนินงานกลุ่ม โดยการจัดอบรมสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรด้านการแปรรูปผลผลิตเกษตรโดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตจากกล้วย ได้แปรรูปกล้วยฉาบม้วนเป็นสินค้าแบรนด์เนมของกลุ่มเป็นแห่งแรกของจังหวัดพัทลุง ผลิตภัณฑ์แปรรูป อื่นๆ ได้แก่  กล้วยกวน กล้วยอบเนย และกล้วยไข่เค็ม และได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548

          สถานที่ผลิต เดิมกลุ่มแม่บ้านฯ ใช้โรงครัวของสำนักสงฆ์พุทธโคดมโดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากท่านอาจารย์ประยูร ปัญญาวุโธ เป็นที่ดำเนินการ ต่อมาในปี พ.. 2540 สมาชิกกลุ่มร่วมกับทางหมู่บ้านหนองเหรียงได้รวบรวมเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท  เป็นทุนเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ โดยสำนักสงฆ์พุทธโคดมบริจาคที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารและที่ทำการกลุ่มฯ ต่อมาในปี พ..2541 ได้รับการสนับสนุนเงินจากโครงการแปรรูปผลผลิตเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 200,000 บาท นำมาปรับปรุงต่อเติมอาคารและใช้เป็นทุนหมุนเวียนในส่วนหนึ่งทำให้มีการดำเนินกิจกรรม ได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2554 ได้ผลิตกล้วยกรอบแก้ว เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชนิดของกลุ่มปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน 70 คน โดยสมาชิกกลุ่มผลัดเปลี่ยนเวรทำการผลิตเป็นประจำทุกวัน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำหน่ายในจังหวัด และต่างจังหวัด เช่น ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี  ฯลฯ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2554    อ่าน 9591 คน   
 
ความคิดเห็นที่ 1 :
It\'s a plaseure to find someone who can think so clearly
 
 
โดย : Jetson ส่งเมล์ถึง Jetson    เมื่อ : 28 สิงหาคม 2559 เวลา 09:38:44

กำลังแสดงหน้า : 1 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**